Fundusze UE

Firma Usługowa „Q-CONTROL” Michał Łętowski realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących powłok adhezyjnych o wydłużonym czasie aplikacji dla elementów montażowych w przemyśle samochodowym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Planowane efekty: Wdrożenie technologii nowej kompozycji polimerowej pozwalającej na uzyskanie powłoki adhezyjnej o wydłużonym czasie aplikacji, przy zachowaniu pozostałych parametrów, a zwłaszcza właściwości adhezyjno-kohezyjnych.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 473 859,80 zł z tego wkład Funduszy Europejskich 713 756,00 zł

Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Etap I usługowy – konkurs ogólny
poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Firma Usługowa Q-CONTROL Michał Łętowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie technologii produkcji powłok adhezyjnych o wydłużonym czasie aplikacji dla elementów montażowych w przemyśle samochodowym”.

Celem projektu jest wdrożenie udoskonalonej usługi primerowania komponentów do szyb samochodowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 340 000, 00 PLN