Oferta

W wyniku realizacji projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących powłok adhezyjnych o wydłużonym czasie aplikacji dla elementów montażowych w przemyśle samochodowym”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wdrożono do oferty przedsiębiorstwa nową technologię kompozycji polimerowej pozwalającej na uzyskanie powłoki adhezyjnej o wydłużonym czasie aplikacji, przy zachowaniu pozostałych parametrów, a zwłaszcza właściwości adhezyjno-kohezyjnych (technologia produkcji powłok adhezyjnych o wydłużonym czasie aplikacji dla elementów montażowych (bracketów) w przemyśle samochodowym). Dzięki powyższej technologii udoskonalono usługę pokrywania powłoką adhezyjną bracketów.

Główna działalność to świadczenie usług związanych z rynkiem motoryzacyjnym, polegająca na :

  • primerowaniu komponentów do szyb samochodowych,
  • uzdatnianiu i pakowaniu przekładek dystansowych do szyb,
  • konfekcjonowaniu chemikaliów,
  • produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Rozszerzyliśmy ofertę o nowe usługi