Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy fabrycznie nowej wtryskarki hydraulicznej – 1 sztuka wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym.

Do realizacji dostawy wybrano firmę MAPRO POLSKA Spół ka Akcyjna adres: ul. Legionów 94N, 42-202 Częstochowa cena 59 350,00 EUR netto.

W związku z realizacją projektu pt. „Dokonanie zakupów inwestycyjnych w Firmie Usługowej „QControl” nr PBAR.02.01.00-00-0218/23 zapraszamy do składania ofert na dostawę nowej wtryskarki hydraulicznej.

Dokumentacja dotycząca powyższego postępowania dostępna jest do pobrania: